POWOŁANIE PROKURENTA SAMOISTNEGO SPÓŁKI

03.02.2016 (bieżący 5/2016)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 3 lutego 2016 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 371 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki podjął uchwałę nr 1/02/2016 o powołaniu Pana Marcina Ćwikły z dniem 3 lutego 2016 r. na Prokurenta Spółki i udzieleniu mu prokury samoistnej.

Zarząd Emitenta przekazuje życiorys zawodowy Pana Marcina Ćwikły.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Życiorys Marcin Ćwikła.pdf rozmiar: 180.3 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga