Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 r.

04.01.2016 (bieżący 1/2016)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2016 r. będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2015 roku: 28 stycznia 2016
Raport za I kwartał 2016 roku: 29 kwietnia 2016
Raport za II kwartał 2016 roku: 28 lipca 2016
Raport za III kwartał 2016 roku: 27 października 2016
Raport roczny za 2015 rok: 15 kwietnia 2016

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga