Rejestracja zmian Statutu Spółki

18.12.2015 (bieżący 30/2015)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. powziął informację o rejestracji z dniem 11 grudnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki. Zmiana statutu została dokonana Uchwałą nr 6/11/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ") z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany statutu, na mocy której uchylono dotychczasową treść statutu w całości i nadano mu nowe brzmienie.
W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:

STATUT SPÓŁKI.pdf rozmiar: 289.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa