GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 14 2015[463474]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 14/2015
Data sporządzenia: 26-11-2015

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 25 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 25 listopada 2015 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 32.700.000
Udział w ogólnej liczbie głosów - 75,83 %
Udział w liczbie głosów na NWZ - 100 %.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga