GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 14 2015[463474]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 14/2015
Data sporządzenia: 26-11-2015

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 25 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 25 listopada 2015 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 32.700.000
Udział w ogólnej liczbie głosów - 75,83 %
Udział w liczbie głosów na NWZ - 100 %.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy