Uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 25.11.2015 r.

26.11.2015 (bieżący 29/2015)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A., w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., informującego o treści uchwał i o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał podjętych przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 listopada 2015 roku, przekazuje do publicznej wiadomości jednolity tekst Statutu i wskazuje, że:
dodano: §1 ust. 4, § 6 ust. 2 (dotychczasowe ustępy 2 i 3 otrzymały numery 3 i 4), § 6 ust. 5, § 16 ust. 4 oraz § 32,
zmianie uległy: § 6 ust. 1, § 7 ust. 7, § 7a ust. 4 lit. a), § 16 ust. 1, § 17 ust. 2 lit. b), § 18, § 19, § 31 oraz § 34 ust. 4 (skreślono dotychczasową treść).
Zmieniony tekst Statutu Spółki będzie obowiązywał od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:

STATUT SPÓŁKI.pdf rozmiar: 289.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa