Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

11.08.2015 (bieżący 22/2015)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za II kwartał 2015.

Poprzedni termin przekazania raportu okresowego za II kwartał 2015 określony w raporcie bieżącym Nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. określony został na dzień 14 sierpnia br.

W związku ze zmianą, Zarząd informuje, iż ogłoszenie raportu okresowego za II kwartał 2015 nastąpi w dniu 13 sierpnia 2015 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku przekazane raportem EBI nr 1/2015 z dna 09.01.2015 r. nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga