Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

11.06.2015 (bieżący 20/2015)

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie którego doszło do jej ukonstytuowania.
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dalszym ciągu pełni Pan Stanisław Krusz.


Podstawa prawna: §3 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa