Powołanie członków Rady Nadzorczej

10.06.2015 (bieżący 19/2015)

GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 10 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami nr 17/06/2015, 18/06/2015, 19/06/2015 oraz 20/06/2015 powołało do składu Rady Nadzorczej: Pana Wojciecha Andrzejewskiego, Panią Magdalenę Kolka, Pana Andrzeja Noras oraz Pana Janusza Olesińskiego.
Ponadto GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż życiorysy zawodowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po dostarczeniu ich do Spółki przez powołanych członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy