Podpisanie umowy objęcia akcji serii N wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

13.05.2014 (bieżący 11/2014)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 13.05.2014 r. umowy objęcia akcji serii N, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/05/2014 Zarządu Spółki podjętej w dniu 8 maja 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii N i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N.

Akcje serii N zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.

Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii N, objął 1.100.000 akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga