Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

08.06.2015 (bieżący 17/2015)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożyły następujące osoby: Pan Andrzej Gut, Pan Władysław Spyrka, Pan Krzysztof Mikuła oraz Pan Andrzej Malara.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga