GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 6 2015[447429]

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 6/2015
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania
 

Treść raportu:
Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2015 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.


Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf   Projekty uchwał ZWZ.pdf   Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf   Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzroczej za 2014 r..pdf  

 

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
.

Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarzadu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu
Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy