GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB-W_ASO 6 2015[447429]

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 6/2015
Data sporządzenia:

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania
 

Treść raportu:
Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2015 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.


Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki:

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf   Projekty uchwał ZWZ.pdf   Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf   Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzroczej za 2014 r..pdf  

 

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
.

Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarzadu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga