Raport roczny za 2014 r.

14.05.2015 (roczny 11/2015)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2014 r.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Raport roczny za 2014 r..pdf rozmiar: 13944.4 kB Opinia biegłego rewidenta + raport.pdf rozmiar: 11723.0 kB Oświadczenie Zarządu- Dobre Praktyki.pdf rozmiar: 1838.7 kB Sprawozdanie Zarządu za rok 2014.pdf rozmiar: 2638.1 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga