Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

14.05.2015 (bieżący 12/2015)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2015 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.
Sprawozdanie roczne za 2014 rok wraz ze Sprawozdaniem Zarządu zostało opublikowane raportem EBI nr 11/2015 w dniu 14.05.2015 r.

Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.
 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf rozmiar: 135.8 kB Projekty uchwał ZWZ.pdf rozmiar: 243.4 kB Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf rozmiar: 268.3 kB Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf rozmiar: 72.9 kB Sprawozdanie z działalności Rady Nadzroczej za 2014 r..pdf rozmiar: 129.5 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu
Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga