GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 13 2014[435534]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 13/2014
Data sporządzenia: 15-12-2014

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 10 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 10 grudnia 2014 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 20.000.000
Udział w ogólnej liczbie głosów - 65,74 %
Udział w liczbie głosów na NWZ - 100 %.


.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga