GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 13 2014[435534]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 13/2014
Data sporządzenia: 15-12-2014

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 10 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 10 grudnia 2014 r.

1. Miasto Katowice
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 20.000.000
Udział w ogólnej liczbie głosów - 65,74 %
Udział w liczbie głosów na NWZ - 100 %.


.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. Dołączony plik Marcin Janicki Wiceprezes Zarządu Dołączony plik Wojciech Cygan Prezes Zarządu

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy