Wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B, C, D i E spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

12.07.2011 (bieżący 1/2011)

Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż dnia 11 lipca 2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął Uchwałę Nr 879/2011 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 10.675.878 akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, na które składa się :
1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A,
2) 6.000.878 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji serii B,
3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii C,
4) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D,
5) 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E.


Podstawa prawna: § 3 ust 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy