Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A, B, C, D i E spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

26.07.2011 (bieżący 2/2011)

Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż dnia 21 lipca 2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwałą Nr 939/2011 postanowił:
1) określić dzień 25 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki GKS GIEKSA KATOWICE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGKS0000016":
a) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii A,
b) 6.000.878 (sześciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji serii B,
c) 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii C,
d) 1.000.000 (jednego miliona) akcji serii D,
e) 575.000 (pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii E;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GKSKAT" i oznaczeniem "GKS".

Podstawa prawna: § 3 ust 1 Zał. nr 3 Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partner medialny
Partnerzy