Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 r.

27.07.2011 (bieżący 3/2011)

Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2011 r. będą przekazywane w następujących terminach:

1)Raport okresowy za II kwartał - 16 sierpnia 2011 r.,
2)Raport okresowy za III kwartał - 14 listopada 2011 r.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga