Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.

16.08.2011 (kwartalny 7/2011)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2011. Korekta dotyczy ponownego zamieszczenia załącznika. Przy pierwszej publikacji raportu nie załączył się plik z raportem.Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:

Raport Kwartalny GKS II kw 2011.pdf rozmiar: 267.9 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga