Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 9/2011 (Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 31 sierpnia 2011 r.)

01.09.2011 (bieżący 10/2011)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany załącznik do raportu bieżącego nr 9/2011. Korekta dotyczy dołączenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do uchwały numer 7/08/2011 oraz treści Regulaminu Rady Nadzorczej do uchwały numer 8/08/2011.Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

Załączniki:

Treść uchwał NWZA 31.08.2011 - korekta.pdf rozmiar: 243.6 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga