Powołanie członków Rady Nadzorczej

01.09.2011 (bieżący 11/2011)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami nr 5/08/2011 oraz 6/08/2011 powołało do składu Rady Nadzorczej: Panią Elżbietę Solską - Kuchciak oraz Pana Dawida Wojciechowskiego.
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy