Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji

30.09.2011 (bieżący 12/2011)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii F i dokonaniu przydziału akcji:

1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 29 lipca 2011 r.; data zakończenia subskrypcji akcji: 29 września 2011 r.;
2) data przydziału akcji: objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów zawartych w dniach od 5 września 2011 r. do 26 września 2011 r.;
3) liczba akcji objętych subskrypcją: nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.347.857
4) stopa redukcji: brak;
5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.347.857;
6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 1,00 zł;
7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji zawarto 4 umowy objęcia Akcji serii F.
8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji zawarto 4 umowy objęcia Akcji serii F.
9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: ok. 20.000,00 złPodstawa prawna: § 4 ust 1 Zał. Nr 3 do Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga