Zbycie aktywów o istotnej wartości - Zbycie akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

14.12.2011 (bieżący 16/2011)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w okresie od dnia 01.11.2011 r. do dnia 14.12.2011 r. GKS GieKSa Katowice S.A. zmieniła swój stan posiadania akcji w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach.

Przed dniem 01.11.2011 r. GKS GieKSa Katowice S.A. posiadała 8.470.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, co stanowiło 3,91 % kapitału zakładowego tej Spółki i 3,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

Łącznie w okresie od 01.11.2011 r. do dnia 14.12.2011 r. Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. zbyła 4.720.000 akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
Średnia cena sprzedaży akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej wyniosła 0,23 zł.

Po sprzedaży w/w akcji Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. posiada 3.750.000 akcji Pronox Technology S.A. w upadłości układowej, które stanowią 1, 68 % kapitału zakładowego Spółki, co daje 1,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

Pronox Technology S.A. w upadłości układowej to spółka działająca w branży IT. Jej działalność obejmuje produkcję, montaż i sprzedaż sprzętu elektronicznego pod własnymi markami na terenie Azji - głównie Chin oraz produkcję, montaż i sprzedaż sprzętu elektronicznego przeznaczonego na rynek europejski w polskich fabrykach na zamówienie dalekowschodnich partnerów.

Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Wartość zbytych aktywów została uznana za istotną dla Emitenta.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga