Zbycie aktywów o istotnej wartości: - Zbycie akcji Pronox S.A. w upadłości układowej

22.12.2011 (bieżący 17/2011)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 14.12.2011 r. Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A., informuje iż w okresie od dnia 20.12.2011 r. do 22.12.2011 r. dokonał sprzedaży kolejnych akcji Pronox S.A. w upadłości układowej.

Przed dniem 20.12.2011 r. GKS GieKSa Katowice S.A. posiadała 3.750.000 akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 1,68 % kapitału zakładowego tej Spółki i 1,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox S.A. w upadłości układowej.

Łącznie w okresie od 20.12.2011 r. do 22.12.2011 r. Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. zbyła 2.350.000 akcji Pronox S.A. w upadłości układowej.
Średnia cena sprzedaży akcji Pronox S.A. w upadłości układowej wyniosła 0,11 zł.

Po sprzedaży w/w akcji Spółka GKS GieKSa Katowice S.A. posiada 1.400.000 akcji Pronox S.A. w upadłości układowej, które stanowią 0,63 % kapitału zakładowego Spółki , co daje 0,62 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox S.A. w upadłości układowej.

Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Wartość zbytych aktywów została uznana za istotną dla Emitenta.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 Zał. nr 3 Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa