Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 r.

31.01.2012 (bieżący 1/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2012r. będą przekazywane w następujących terminach:


Raport za IV kwartał 2011 roku: 14 luty 2012

Raport za I kwartał 2012 roku: 15 maj 2012

Raport za II kwartał 2012 roku: 14 sierpień 2012

Raport za III kwartał 2012 roku: 14 listopad 2012

Raport roczny za 2011 rok: 7 marca 2012Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości
w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§ 6 ust 14.1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa