Zmiana daty przekazania raportu rocznego

05.03.2012 (bieżący 3/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje o zmianie daty publikacji raportu rocznego.

Raport zostanie opublikowany w dniu 30 marca 2012 r., a nie 7 marca br. jak zostało to podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 1/2012 z dnia 31 stycznia br.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2012 roku przekazane raportem EBI nr 1/2012 z dna 31.01.2011 r. nie uległy zmianiePodstawa prawna:

§ 6 ust 14.2 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Tomasz Karczewski - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa