Powołanie prokurenta Spółki

16.03.2012 (bieżący 4/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2012 roku Zarząd Spółki działając na podstawie art. 371 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki podjął uchwałę nr 1/03/2012 o powołaniu Pana Radosława Bryłki z dniem 15 marca 2012 r. na Prokurenta Spółki (prokura łączna).Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga