Podpisanie umowy objęcia akcji serii G wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

16.03.2012 (bieżący 6/2012)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 15 marca 2012 r. zawarta została między Emitentem a spółką Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach umowa objęcia akcji serii G, wyemitowanych na mocy uchwały nr 2/03/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 15 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii G i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G.
Akcje serii G zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Centrozap S.A., w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii G, objął 1.200.000 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga