Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

17.04.2012 (bieżący 9/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2012 roku o godz. 12:00
w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.

Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 15 maja 2012 r.
2.Projekty uchwał ZWZ z dnia 15 maja 2012 r.
3.Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika w dniu 15maja 2012 r.
4.Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy.Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1,2 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga