Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2014/2015

14.06.2014 (bieżący 16/2014)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 31 maja br. GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2014 roku Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej na wskutek odwołania wniesionego przez Klub przyznała GKS GieKSa Katowice S.A. licencję na grę w I lidze w sezonie rozgrywkowym 2014/2015.
Jednocześnie GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż na Spółkę został nałożony nadzór finansowy, sankcja w postaci ograniczenia wynagrodzenia nowopozyskiwanych zawodników oraz kara finansowa.


Podstawa prawna: §3 ust.1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga