Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

16.05.2012 (bieżący 13/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 16 maja 2012 roku odbyło się I posiedzenie i ukonstytuowanie Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2012 r.

Na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrano Panią Krystynę Siejną, na Wiceprzewodniczącego Pana Ireneusza Króla, na Sekretarza Pana Jerzego Łączkowskiego a na członków Rady Nadzorczej Pana Dawida Wojciechowskiego oraz Elżbietę Solską Kuchciak.
Podstawa prawna: §3 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga