Powołanie członków Zarządu Spółki

16.05.2012 (bieżący 14/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 16 maja 2012 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Na Prezesa Zarządu ponownie wybrano Pana Jacka Krysiaka, natomiast na Wiceprezesa Zarządu wybrano Pana Radosława Bryłkę, który dotychczas pełnił w Spółce funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Handlu, Rzecznika Prasowego oraz Prokurenta.Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy