Powołanie członków Zarządu Spółki

16.05.2012 (bieżący 14/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 16 maja 2012 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Na Prezesa Zarządu ponownie wybrano Pana Jacka Krysiaka, natomiast na Wiceprezesa Zarządu wybrano Pana Radosława Bryłkę, który dotychczas pełnił w Spółce funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Handlu, Rzecznika Prasowego oraz Prokurenta.Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Prokurent

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga