Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 17 czerwca 2014 r.

17.06.2014 (bieżący 17/2014)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku.Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 7 Zał. nr 3 Reg. ASO

Załączniki:

Treść uchwał ZWZ 17.06.2014.pdf rozmiar: 285.2 kB

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Wojciech Cygan - Prezes Zarządu Marcin Janicki - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga