Podpisanie umowy objęcia akcji serii H wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

22.06.2012 (bieżący 21/2012)

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 18 czerwca 2012 r. zawarta została między Emitentem a Miastem Katowice umowa objęcia akcji serii H, wyemitowanych na mocy uchwały nr 1/05/2012 Zarządu Spółki podjętej w dniu 18 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H.

Akcje serii H zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.
Miasto Katowice, w odpowiedzi na skierowaną do niego ofertę objęcia akcji serii H, objął 1.600.000 akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję.Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga