GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 11 2012[357197]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 11/2012
Data sporządzenia: 22-06-2012

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji od osoby mającej dostęp do informacji poufnych o zbyciu i nabyciu akcji.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 21.06.2012 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Ireneusza Króla w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu w dniu 21.06.2012 r. przez Spółkę WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu w ramach transakcji pozagiełdowej od Ideon S.A. z siedzibą w Katowicach 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 0,70 zł za 1 akcję, stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zawarciem niniejszych transakcji Spółka Ideon S.A. posiadała 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu niniejszych transakcji Ideon SA nie posiada bezpośrednio akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Po zawarciu transakcji WoodinterKom GmbH posiada 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA, stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zawarciem niniejszej transakcji Spółka WoodinterKom GmbH. nie posiadała akcji GKS GieKSa Katowice S.A


Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż spółka sprzedająca akcje GKS GieKSa Katowice S.A. oraz spółka kupująca akcje jest blisko związana z Panem Ireneuszem Królem w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) - w spółkach zasiada w organach zarządzających oraz nadzorujących.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 22-06-2012 Radosław Bryłka Wiceprezes Zarządu 22-06-2012 Jacek Krysiak Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga