GKS GIEKSA KATOWICE S.A. RB_ASO 12 2012[360029]

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 12/2012
Data sporządzenia: 16-07-2012

Spółka: GKS GIEKSA KATOWICE S.A.

Temat: Powzięcie informacji o zbyciu i nabyciu akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powzięła informację od akcjonariusza Spółki WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu o dokonanym w dniu dzisiejszym zbyciu w ramach transakcji pozagiełdowej na rzecz Trust Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po cenie 0,70 zł za 1 akcję, stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zawarciem niniejszej transakcji Spółka WoodinterKom GmbH posiadała 1.200.000 akcji GKS GieKSa Katowice S.A. stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po zawarciu transakcji WoodinterKom GmbH nie posiada żadnych akcji GKS GieKSa Katowice SA.

Jednocześnie WoodinterKom GmbH wyjaśnia, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu

Ponadto Spółka GKS GieKSa Katowice S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym powzięła informację od Spółki Trust Trading sp. z o.o. o nabyciu w dniu dzisiejszym 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po cenie 0,70 zł za 1 akcję, stanowiących 8,44% w kapitale zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zawarciem niniejszych transakcji Trust Trading sp. z o.o. posiadała 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 48,42% kapitału zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu niniejszych transakcji Trust Trading sp. z o.o. posiada 7.505.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 52,77% kapitału zakładowego Spółki, i dających 7.505.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 52,77% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Jednocześnie Trust Trading sp. z o.o. wyjaśnia, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Dodatkowo GKS GieKSa Katowice S.A., informuje, iż w dniu dzisiejszym powzięła informację od Spółki Ideon S.A., iż spółka zależna od Ideon SA - WoodinterKom GmbH w ramach transakcji pozagiełdowej zbyła w dniu dzisiejszym na rzecz spółki Trust Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 0,70 zł za 1 akcję, stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed zawarciem niniejszej transakcji Spółka WoodinterKom GmbH posiadała 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Ideon S.A. zawiadamia, że w skutek zawartej transakcji Ideon S.A. posiadała pośrednio przez swoją spółkę zależną WoodinterKom GmbH 1.200.000 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 8,44 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,44 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu niniejszej transakcji Ideon S.A. nie posiada pośrednio żadnych akcji GKS GieKSa Katowice S.A.

Jednocześnie Ideon S.A. wyjaśnia, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
. 16-07-2012 Radosław Bryłka Wiceprezes Zarządu 16-07-2012 Jacek Krysiak Prezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga