Oddalenie odwołania GKS GieKSa Katowice S.A.

19.07.2012 (bieżący 24/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 18.07.2012 r. oddaliła odwołanie GKS GieKSa Katowice S.A. od orzeczenia Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej nakładającego na Klub zakazu dokonywania transferów krajowych i zagranicznych na okres jednego roku.


O powyższym zakazie dokonywania transferów Spółka informowała w raporcie nr 15/2012 z dnia 17.05.2012 r.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga