Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

23.07.2012 (bieżący 25/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Ireneusz Król zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Radosław Bryłka - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga