Odwołanie członka Zarządu Spółki

01.08.2012 (bieżący 26/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 01 sierpnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Radosława Bryłkę.Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa