Powołanie członka Zarządu Spółki

01.08.2012 (bieżący 27/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 01 sierpnia 2012 r. Rada Nadzorcza powołała w skład zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Cygana.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Oficjalny partner klubu
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy