Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

14.08.2012 (bieżący 30/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 września 2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.Pełna treść Ogłoszenia w załączeniu.


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14 września 2012 r.
2.Projekty uchwał NWZ z dnia 14 września 2012 r.
3.Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika w dniu 14 września 2012 r.
4.Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO
 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

 

Klub współfinansowany z budżetu miasta Katowice
Główny sponsor klubu
Sponsor
Premium
Partner
platynowy
Partner
Złoty
Partner srebrny
Przyjaciel
GieKSy
Partnerzy techniczni
Partnerzy