Powołanie Prokurenta Spółki

16.08.2012 (bieżący 31/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2012 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 371 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki podjął uchwałę nr 3/08/2012 o powołaniu Pana Jana Furtoka z dniem 16 sierpnia 2012 r. na Prokurenta Spółki (prokura łączna).Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga