Odwołanie członków Rady Nadzorczej

14.09.2012 (bieżący 33/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 14 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami nr 5/09/2012 oraz 6/09/2012 odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Pana Dawida Wojciechowskiego oraz Panią Krystynę Siejną.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
PKO BP Ekstraklasa