Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

20.09.2012 (bieżący 35/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym Pani Elżbieta Solska - Kuchciak zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASOOsoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga