Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

21.09.2012 (bieżący 37/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 w Katowicach.Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Zał. nr 3 Reg. ASO


Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 18 października 2012 r.
2.Projekty uchwał NWZ z dnia 18 października 2012 r.
3.Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika w dniu 18 października 2012 r.
4.Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ Akcjonariuszy.
 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

 

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga