Rezygnacja członka Zarządu

24.10.2012 (bieżący 41/2012)

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31.10.2012 r. złożył Pan Jacek Krysiak.


Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt.11 Zał. nr 3 Reg. ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Krysiak - Prezes Zarządu Wojciech Cygan - Wiceprezes Zarządu

Partner strategiczny
Partner Kluczowy
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner techniczny
Partnerzy
Fortuna 1 Liga